סדרת הרצאות במסגרת הסמינריון המחקרי של דוד ילין

קבוצת עבודה לסטודנטים במסלול על יסודי

מדריכים פדגוגים במסלול על יסודי

פורום למדריכי שנה ג' בחינוך המיוחד

מקום זה יוקדש למנחות העבודות הסמינריוניות במסלול התואר השני בתרפיות .

כאן ניתן להכניס חומרי קריאה עבורנו

חומרי קריאה לתת לסטודנטים

מצגות

עבודות דוגמא.


כמו,כן יהיה כאן פורום לדיונים בסוגיות שונות.

בהצלחה לנו במשימה המורכבת והמאתגרת שלנו.

בברכה, מירב

סדנה לכל לומדי ח"מ. על מנת לקבל סיסמה יש לפנות ל...

מחאה חברתית בראי הספרות

השתלמויות שונות למרצי החוג ללשון